Atenció a les persones

Tundra SCCL, va ser fundada a Barcelona el novembre de 1981, per un grup de famílies per poder integrar en el món laboral els seus fills, disminuïts psíquics, tots formats en el ram de la jardineria.

Objectius

  • Crear llocs de treball per a persones amb disminució psíquica, formats en jardineria, segons les seves capacitats. Les tasques són supervisades per encarregats especialitzats.
  • Realitzar un treball productiu, assequible al seus usuaris, participant en operacions de mercat que permetin una relació laboral remunerada. Aconseguir que el treballador amb disminució s’ajusti d’una manera òptima dins l’àmbit empresarial.
  • Prestar els serveis d’ajust personal i social que requereixen els treballadors amb disminuïts psíquics. Facilitar l’assoliment del grau de qualitat de vida més alt possible en la resta d’àmbits, personal, social i familiar

Beneficis de col·laborar amb TUNDRA Centre Especial de Treball

  • El beneficis no són únicament econòmics, si no també socials, i ajuden a crear llocs de treball amb persones amb discapacitat
  • La compra de serveis i productes de TUNDRA, és una compra social, que permet avançar la responsabilitat social i empresarial.
  • Col·laborar amb TUNDRA pot permetre l’acompliment de la llei pel que fa les contractacions de persones amb discapacitat.
  • Permet conèixer millor les capacitat de persones amb discapacitat i permet trencar amb estereotips existents amb aquest col·lectiu.