Transparència

EXERCICIS ANUALS, SUBVENCIONS, PRESSUPOST I CONCURSOS PÚBLICS

Comptes anuals

Informe d’auditoria de comptes anuals de Jardineria Tundra SCCL amb data 31 de desembre de 2013, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponent a l’exercici anual.

  • Descarregar document (Properament)

Pressupost 2015

Pressupost previst per l’any actual.

  • Descarregar document (Properament)

Concursos Públics

Concurs públics adjudicats a Tundra durant l’any 2015.

  • Descarregar document (Properament)

Subvencions

Subvencions públiques vigents atorgades a Tundra.

  • Descarregar document (Properament)